Політика конфіденційности

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Терміни, що використовуються в Політиці конфіденційності інформації:

Політика конфіденційності інформації (далі - Політика конфіденційності) - загальні правила, якими регламентується збирання, оброблення, використання та захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані під час використання сайту Edsuda.com.ua на доменному edsuda.com.ua.

"Адміністрація сайту (далі - Адміністрація сайту)" - суб'єкти уповноважені на управління сайтом, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

"Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, переданням (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

"Конфіденційність персональних даних" обов'язкова для дотримання Оператором або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних особи, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або без наявності іншої законної підстави.

"Користувач сайту (далі Користувач)" - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

"Cookies" - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером, який зберігається на комп'ютері користувача і який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

"Третя особа" - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця або розпорядника персональних даних.

1.2 Використання Користувачем сайту підтверджує згоду з цією Політикою конфіденційності та з умовами обробки персональних даних Користувача.

1.3 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

1.4 Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, яка заповнюється Користувачем на сайті.

1.5 Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

1.6 У разі використання послуги "оформлення замовлення в подарунок", Користувач зобов'язаний отримати згоду особи як на розкриття його персональних даних, так і на обробку цієї інформації відповідно до цієї Політики конфіденційності.

1.7 Користувач може в будь-який момент відкликати використання персональних даних, для цього необхідно зателефонувати за номером: ​+38 (097) 87 954 60.

1.8 У разі надання своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду на отримання інформації (розсилок) від Адміністрації сайту сайту за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень.

1.9 Погоджуючись з використанням файлів - cookie при першому відвідуванні нашого веб-сайту, відповідно до положень цих Правил, Користувач надає дозвіл на використання файлів - cookie при кожному наступному візиті.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1 Адміністрація сайту сайту зобов'язана не розголошувати і забезпечувати режим захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач заповнює при реєстрації на сайті сайту.

2.2 При заповненні реєстраційної форми на Сайті Сайту Користувач заповнює персональні дані, що відкриті для обробки в рамках даної Політики конфіденційності, а саме:

- прізвище Ім'я По батькові;

- номер телефону;

- адреса електронної пошти (e - mail);

- адреса доставки Товару;

- місце проживання Користувача при доставці оформлення послуги - кур'єрська доставка.

2.3 Наш сайт захищає Дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і під час відвідування сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель"):

- IP - адреса;

- інформація з cookies;

- інформація про браузер (або іншу програму, яка надає доступ до показу реклами);

- час доступу;

- адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

- реферер (адреса попередньої сторінки).

2.4 У разі вимкнення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту Сайту, що потребують авторизації.

2.5 Сайт може здійснювати збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація може бути використана для виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

2.6 Інформація, що не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає зберіганню та нерозповсюдженню за винятком випадків, передбачених у п.п. 4.3.та 4.4. цієї Політики конфіденційності.

3. МЕТА ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1 Адміністрація сайту сайту може використовувати персональні дані Користувача в таких цілях:

3.1.1 Ідентифікація Користувача, який зареєструвався на сайті сайту, для оформлення замовлення та укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом.

3.1.2 Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту сайту.

3.1.3 Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включно з надсиланням повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту сайту, надання послуг, опрацювання запитів і заявок від Користувача.

3.1.4 Визначення місцезнаходження Користувача для безпеки і запобігання шахрайству.

3.1.5 Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

3.1.6 Повідомлення Користувача Сайту сайту про статус Замовлення.

3.1.7 Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

3.1.8 Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту.

3.1.9 Надання Користувачеві за його згодою інформації про оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилку новин, інформації рекламного характеру та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.

3.1.10 Надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів партнерів сайту для отримання продуктів, оновлень і послуг.

4. СТРОК ТА СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних через використання засобів автоматизації або без них.

4.2 Користувач добровільно надає повну згоду на обробку їхніх персональних даних Адміністрація сайту будь-яким способом, включно з, але не обмежуючись, згодою на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення, передачу тощо), знеособлення та знищення їхніх персональних даних.

4.3. Користувач обізнаний і згоден з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку виключно з метою виконання замовлення Користувача, включаючи доставку Товару, а також банківським установам, а саме: АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570); АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УНІВЕРСАЛЬ БАНК" (код ЄДРПОУ 21133352), з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбаний Товар, у тому числі шляхом кредитування.

4.4 На підставах та в порядку, що встановлені законодавством України персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади.

4.5 У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.6 Адміністрація сайту вживає всіх організаційних і технічних заходів щодо захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Обов'язки Адміністрації сайту:

5.1.1 Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у Розділі 3 цієї Політики конфіденційності.

5.1.2 Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, за винятком п.п. 4.3. і 4.4. цієї Політики Конфіденційності.

5.1.3 Вживати всіх заходів щодо захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в діловому обороті.

5.1.4 Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу з питань захисту прав суб'єктів персональних даних, на період перевірки, у разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

5.2 Обов'язки Користувача:

5.2.1 При використанні сайту надати всю необхідну інформацію про персональні дані для користування Сайтом сайту.

5.2.2. оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі її зміни.

5.2.3 У разі незгоди з цими умовами Політики конфіденційності припинити користуватися сайтом.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 Обов'язковим першим етапом вирішення спорів є пред'явлення претензії (письмової пропозиції Сторони про добровільне врегулювання спору).

6.2 Одержувач претензії обов'язково протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії повинен письмово повідомляти Заявника про результати розгляду претензії.

6.3 У разі недосягнення згоди щодо вирішення спору шляхом переговорів і пред'явлення претензій, спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

7.1 Без згоди та попереднього повідомлення Користувача Адміністрація сайту має право вносити зміни до Політики конфіденційності.

7.2 Нова редакція Політики конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті сайту, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3 У разі визнання недійсною або невиконаною будь-якого пункту/частини цієї Політики конфіденційності, інші її пункти/частини залишатимуться чинними.

7.4 Інформація про актуальну Політику конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://Edsuda.com.ua/privacy-policy/